बोर लागवड पद्धत, माहित करून घ्या

जमीन

हलकी ते मध्यम

जाती-

उमराण, कडाका, चुहारा, मेहरुण

लागवडीचे अंतर –

६.० X ६.० मीटर

अभिवृद्धी –

डोळे भरणे

खते –

शेणखत ५० किलो प्रति झाडास छाटणीनंतर द्यावे. २५० ग्रॅम नत्र, २५० ग्रॅम स्फुरद व ५० ग्रॅम

पालाश प्रति झाड प्रति वर्ष नत्र दोन हप्त्यांमध्ये विभागून द्यावे.

छाटणी –

बोरांची छाटणी ६० सेमी पर्यंत मुख्य खोड ठेवून ४ ते ६ दुय्यम फांद्या ठेवून छाटणी एप्रिल व मे महिन्यात करावी. खुंटावरील फुट वेळोवेळी काढावी.

किड व रोग नियंत्रण

  1. फळे पोखरणा-या अळी :- बोरीवर फळे पोखरणा-या अळीच्या बंदोबस्तासाठी केनव्हरलेट, २० ई.सी. ५ मिली किंवा डेल्टामेथ्रीन २.८ ई.सी ७ मिली किंवा कार्बारील ५० %, २० ग्रॅम १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
  2. पाने कुरतडणारी अळी :- पाने कुरतडणारी अळीच्या नियंत्रणासाठी कार्बारील २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
  3. भूरी – बोरीवरील भूरी या रोगाच्या नियंत्रणासाठी गंधकाची धुरळणी किंवा पाण्यात मिसळणा-या गंधकाची २० ग्रॅम १० लीटर पाण्यात फवारणी करावी. पहिल्या फवारणीनंतर दर ७ ते ८ दिवसाचे अंतराने वरील प्रकारच्या सात फवारण्या कराव्यात.

महत्वाच्या बातम्या –