हरभऱ्याच्या शेतात गवताच्या नियंत्रणासाठी कोळपणी करताना शेतकरी.

हरभऱ्याच्या शेतात गवताच्या नियंत्रणासाठी कोळपणी करताना शेतकरी.