कशी करावी मोहरी लागवड? जाणून घ्या

जमीन – मध्यम ते भारी

पूर्वमशागत– ३ वर्षातून एकदा नांगरट, २ कुळवाच्या पाळ्या

पेरणीची वेळ – ऑक्टोबरचा १ ला पंधरवडा

पेरणीचे अंतर –  ४५ X १५ सें.मी

हेक्टरी बियाणे – ५ किलो

खते (कि./हे) नत्र, स्फुरद व पालाश देण्याची वेळ – बागायती ५०:२५:० (अर्धे नत्र व संपूर्ण स्फुरद पेरणीच्या वेळी व उरलेले अर्धे नत्र ३० ते ३५ दिवसांनी द्यावे.) कोरडवाहू :४०:२०:० संपूर्ण पेरणीच्या वेळी द्यावे.

विशेष माहिती – पेरणी करताना वाळू मिसळणे आंतरपिक : गहू + मोहरी (४:२ किंवा ६:२) मोहरी पिकासाठी ओलिताची सोय असल्यास पहिले पाणी ५०-५५ दिवसांनी (शेंगा लागताना) व दूसरे पाणी ७०-७५ दिवसांनी (दाणे भरताना द्यावे.)

हेक्टरी उत्पादन– बागायती : १२-१५ क्विं./हे , कोरडवाहू : ८-१० क्विं./हे

महत्वाच्या बातम्या –